Nowa Rada

2017-2019 Rada Inżynierów Ameryki Północnej
Aktualizacja 27 Pazdziernika, 2018,

Washington, DC, USA


Prof. Andrzej Nowak,                Prezydent 

Dr Janusz Romanski,                Vice Prezydent d/s Programowych USA, Prezydent Polonia Technica, NY

Inż. Krzysztof Kluczewski,          Vice Prezydent d/s Programowych Canada,  SIP, Toronto

Prof. Piotr Moncarz,                  Vice Prezydent d/s Międzynarodowych, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Marek Zywno,                    Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Andrew Pawłowski,             Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Hieronim Teresinski,            Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto

Inż. Mirosław Niedzinski,            Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Dr  Jan Płachta,                        Dyrektor, PAEA, Chicago

Dr Jerzy Orkiszewski,                 Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieslicki,                   Dyrektor d/s Młodzieży, PAEC, San Francisco

Prof. Wojciech Z. Misołek,           Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak,                 Dyrektor, University of Waterloo, Canada

Prof. Radosław Michałowski ,      Dyrektor, University of Michigan

Dr Kazimierz Jagiełło,                 Past Prezydent

Inż. Jan Cytowski,                     Vice Prezydent d/s Programowych Canada,  SIP, Toronto

Inż. Jacek Radzikowski              Dyrektor, Washington, DC

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. Marianna Polak                  Przewodniczący Komisji

Prof. Radosław Michałowski         Członek Komisji

MEMBERS

  • Icon 01
  • Icon 02
  • Icon 03
  • Icon 04
  • Icon 05
  • Icon 05