The Annual General Meeting, October 30-31, 2015, Washington, DC, USA

Czlonkowie Rady Prof.Piotr Moncarz, Dr Jan Plachta, Mgr Inz. Krzysztof Kluczewski, prof. Andrzej Nowak, prof. Janusz Romanski, Dr Damian Cieslicki

SYMPOZJUM:  MYŚL TECHNICZNA DLA POLONII I POLSKI

Washington Mall

Ambasada Polska Washington, DC

Grupa uczestanikow Sympozjum w Waszyngtonie

W Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie

Uczestnik Zjazdu Krzysztof Kluczewski z wizyta w Bialym Domu.

Glówne tematy:

 • Informatyka  – wielka szansa dla Polski
 • Energia  – alternatywne źródła, niezależność i konieczność
 • Infrastruktura  – lepsze życie i magnes dla inwestorów
 • Uczelnie techniczne – kuźnia kadr dla innowacyjnej gospodarki
 • Nasza duma  - wkład i osiągnięcia Polonijnych inżynierów

PROGRAM RAMOWY

Miejsce obrad:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
2640 16th St. NW
Washington, DC 20009
 
Piatek, 30 pazdziernika
 
godz. 16:00-16:30  
 
Otwarcie  - w imieniu Ambasadora Dr. Slawomir Zagorski,
Powitanie – Andrzej Nowak,  Janusz Romański,
 
godz. 16:30-18:00 Sesja 1 – współprzewodniczą:  Miroslaw Niedzinski i Ewa Mankiewicz-Cudny
 
Prof. Tomasz Lodygowski - Rola inżynierów we współczesnym świecie 
Dr. Grazyna Zebrowska - Rola polskiej diaspory naukowej i inżynierskiej w realizacji Polsko-Amerykańskiego Programu innowacji IP PLUS.
Prof. Andrzej Nowak -  Quo vadis Politechniko?
Prof. Wojciech Misiołek - Globalizacja w działalności akademickiej.
Prof. Jerzy Walendziewski - Wdrażanie i komercjalizacja wiedzy w Politechnice Wrocławskiej.
 
godz. 18:00-18:30 Przerwa
 
godz. 18:30-20:00 Sesja 2 – współprzewodniczą:  Piotr Moncarz i Tomasz Łodygowski  
 
Mgr inż. Michał Wrzosek - PERI - przykład nowoczesnej i innowacyjnej firmy
Mgr inż. Mirosław Niedzinski  -  Weight reduction program on Orion Vehicle
Mgr inż. Krzysztof Kluczewski -  Informatyka - wielka szansa dla Polski
Prof. Stanisław Bielecki –Uniwersytety, czyli jak ekonomia, humanistyka i technika wspierają budowę innowacyjnej gospodarki
 
godz. 20:00-22:00, Kolacja Integracyjna
 
Sobota, 31 października
 
godz. 9:00-10:30  Sesja 3 – współprzewodniczą:  Krzysztof Kluczewski  i Stanisław Bielecki
 
Prof. Radoslaw Michałowski -  Program Dekaban – przykład polsko-amerykanskiej wymiany akademickiej
Prof. Piotr Noakowski -  Biuro Eksperckie Exponent Düsseldorf – profil i osiągnięcia.
Prof. Piotr Moncarz, dr Jerzy Orkiszewski  - Uinnowacyjnienie Polski  potrzebuje współpracy z profesjonalną diasporą.
Prof. Zygmunt Meyer - Rola Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tworzeniu warunków dla nowoczesnego budownictwa.
Prof. Malik Krzysztof - Z problematyki  badawczej opolskiego środowiska inżynierów.
 
godz. 10:30-11:00 Przerwa
 
godz. 11:00-12:30 Sesja 4 – współprzewodniczą: Jerzy Orkiszewski  i  Michał Wrzosek
 
Prof. Mirosław Skibniewski - Efektywne metody przygotowywania  i  składania  artykułów do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.
Prof. Maria Kaszyńska - PZITB - Honor inżyniera.
dr Janusz Romański,  dr Andrzej Selenta – Mieczysław Bekker  -wybitny naukowiec i  inżynier.
Mgr Ewa Mankiewicz-Cudny   - Stowarzyszenia inżynierskie na tle historii powszechnej i rozwoju cywilizacji technicznej.
 
godz. 12:30-13:30, Zakończenie Seminarium - Lunch
 
godz. 13:30-17:00, Sesja robocza  Rady Polskich Inżynierów  AP,
 
godz. 13:10-17:00, Goście – zwiedzanie Washingtonu – US Congress ( rezerwacja  dla 18 osob), Mall,
 
godz. 18:00-20:00,  Kolacja Integracyjna
 
Niedziela, 1 listopada
 
godz. 9:30-16:00, Zwiedzanie Washingtonu – Arlington Cemetery, Kongres, muzea

SYMPOZJUM: WYROZNIENIA

Wreczenie Srebrnej Honorowej Odznaki NOTu - prof. Piotr Noakowski, prezes Ewa Mankiewicz-Cudny

Prof. Piotr Noakowski, prezes Ewa Mankiewicz-Cudny prof. Andrzej Nowak

Wreczenie Zlotej Honorowej Odznaki NOTu-Mgr Inz. Krzysztof Kluczewski, prezes Ewa Mankiewicz-Cudny

Prezes NOT Ewa Makiewicz-Cudny, Mgr Inz. Krzysztof Kluczewski, Prof. Andrzej Nowak

Prof Dr Janusz Romanski otrzymal Dyplom Czlonka Akademii Inzynierskiej w Polsce z rak prezesa NOTu Ewy Mankiewicz-Cudny

Mgr Inz. Michal Wrzosek wyrozniony miniatura Dzwonu Wolnosci Filadelfii, dr Janusz Romanski, prof. Andrzej Nowak


SYMPOZJUM: UCZESTNICY

The unveiling of Ralph Modjeski’s plaque in New Orleans

On December 1, the unveiling of Ralph Modjeski’s plaque took place in the Modjeski & Masters office in New Orleans.  The event was organized by the Council of Polish Engineers in North America, an organization of Polish-American engineering organizations including Association of Polish American Engineers in Chicago, Polonia Technica in New York, Polish Engineers Club in Silicon Valley, US-Poland Trade Council in California, and Polish Engineers Society in Canada.  The local arrangements were coordinated by Modjeski & Masters.  The plaque was cast using a special metal alloy, sponsored by Gotowski firm in Bydgoszcz, Poland. The participants in the ceremony also included a delegation of bridge engineers from Poland.
 
Ralph Modjeski (1861-1940) was born in Poland and emigrated to America in 1876.  He had a solid engineering background as he graduated from the prestigious School of Bridges and Roads in Paris. His major bridge projects include the San Francisco-Oakland Bridge, Ben Franklin Bridge in Philadelphia, and many others.   The Huey P. Long Bridge was the first highway/railroad bridge in the delta of Mississippi River and it was opened to traffic in November 1936.   This was a great success of Modjeski, as the best engineers at that time were unable to build a bridge in the delta of Mississippi due to difficult foundation problems.
 
 
 

The Annual Meeting, October 24‐25th 2014

The Annual Meeting, October 24‐25th 2014, Toronto, Canada

 Council

Sympozjum

 

Wizyta w elektrowni

Wizyta w zakładzie produkujący części do samolotów

Wizyta nad Niagara

Rada 2013-2015


 Rada Inżynierów Ameryki Pólnocnej
23 wrzesień, 2015 


Prof. Andrzej Nowak,

Prezydent , PAEA, Chicago

Dr Kazimierz Jagiello,

Past President, PAEA, Chicago

Dr Janusz Romanski,

Vice Prezydent d/s Programowych, Polonia Technica, Philadephia

Inż. Hieronim Teresinski,

Vice Prezydent d/s Programowych, Canada; SIP Toronto

Prof.  Piotr Moncarz,

Vice Prezydent d/s Międzynarodowych,USPTC, San Francisco

Inż. Ryszard Bak,

Vice Prezydent, Prezydent Polonia Technica, New York

Inż. Miroslaw Niedzinski,

Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Marek Zywno,

Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Dr Damian Cieslicki,

Dyrektor d/s Kontaktów z Młodymi Profesjonalistami, PAEC, San Francisco

Dr Jerzy Orkiszewski,

Vice Prezydent, USPTC, San Francisco 

Inż. Krzysztof, Kluczewski,

Sekretarz, Wirtualna Organizacja Inżynierow Polskich w Polnocnej Ameryce, Whitby, Ontario

Inż. Ryszarda Kaczmarek,

Skarbnik, PAEA, Chicago

Inż. Jan Jekielek,

Dyrektor, Redaktor biuletynu Rady, SIP Toronto

Inż. Kazimierz Babiarz,

Dyrektor, SIP Toronto

Prof. Wojciech Misiolek

Dyrector, Polonia Technica, Bethlehem, Pensylvania

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Dr Jan Płachta,

Dyrektor, Przewodniczący Komisji, PAEA, Chicago

 

Rada 2015-2017

Rada Inżynierów Ameryki Pólnocnej

31 pazdziernik, 2015

 

Prof. Andrzej Nowak,Prezydent 

Dr Kazimierz Jagiello, Past Prezydent

Dr Janusz Romanski, Vice Prezydent d/s Programowych USA, Prezydent Polonia Technica, NY

Inz. Andrew Pawlowski, Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

TBD, Vice Prezydent d/s Programowych Canada

Prof. Piotr Moncarz, Vice Prezydent d/s Międzynarodowych, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Hieronim Teresinski, Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto

Inż. Marek Zywno, Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Miroslaw Niedzinski, Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Krzysztof Kluczewski, Sekretarz, SIP, Toronto

Dr Jerzy Orkiszewski, Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieslicki, Dyrektor d/s Młodziezy, PAEC, San Francisco

Inż. Ryszard Bak, Dyrektor, Past Prezydent Polonia Technica, New York  

Prof. Wojciech Misolek, Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak, Dyrektor, Waterloo, Canada

Inż. Jan Jekielek, Dyrektor d/s Biuletynu, SIP, Toronto

Inż. Kazimierz Babiarz, Dyrektor, SIP, Toronto

Inż. Jan Plachta, Dyrektor, PAEA, Chicago

 

Komisja Rewizyjna:

Inż. Jan Płachta, Przewodniczący Komisji

TBD, Czlonek Komisji

Rada 2017-2019

2017-2019 Rada Inżynierów Ameryki Północnej

27 Października, 2018, Washington, DC, USA

Aktualizacja 24 Maja, 2019

 

Prof. Andrzej Nowak,           Prezydent 

Inż. Victor Kiszkiel               Vice Prezydent  USA, Prezydent Polonia Technica, NY, USA

Dr Janusz Romanski,           Vice Prezydent d/s Programowych, Polonia Technica, NY, USA,

Inż. Krzysztof Kluczewski,     Vice Prezydent d/s Programowych Canada,  SIP, Toronto, Canada

Prof. Piotr Moncarz,             Vice Prezydent d/s Międzynarodowych, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Marek Żywno,               Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Andrew Pawłowski,        Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Kazimierz Babiarz,         Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Mirosław Niedziński,       Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Hieronim Teresiński,      Dyrektor, Past Prezydent SIP, Toronto, Canada

Dr  Jan Płachta,                  Dyrektor, PAEA, Chicago

Dr Jerzy Orkiszewski,           Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieślicki,             Dyrektor d/s Młodzieży, PAEC, San Francisco

Prof. Wojciech Z. Misiołek,    Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak,            Dyrektor, University of Waterloo, Canada

Prof. Radosław Michałowski , Dyrektor, University of Michigan

Dr Kazimierz Jagiełło,           Past Prezydent

Inż. Jan Cytowski,                Dyrektor  SIP, Toronto, Canada

Inż. Jacek Radzikowski         Dyrektor, Washington, DC

Rada 2019-2021

2019-2021 Rada Inżynierów Ameryki Północnej

Wybrana 26 Października, 2019 w Chicago, IL, USA

 

 

 

Prof. Andrzej Nowak,           Prezydent 

Inż. Krzysztof Kluczewski,     Vice Prezydent - Canada,  SIP, Toronto  

Prof. Piotr Moncarz,             Vice Prezydent - USA, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Victor Kiszkiel               Vice Prezydent, Prezydent Polonia Technica, NY, USA

Inż. Marek Żywno,               Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Andrew Pawłowski,        Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Kazimierz Babiarz,         Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Mirosław Niedziński,       Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Dr Janusz Romanski,            Dyrektor, Polonia Technica, NY, USA,

Inż. Hieronim Teresiński,       Dyrektor, Past Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Janusz Majerski,             Dyrektor, SIP, Toronto, Canada

Inż. Bogusław Piltz,              Dyrektor, SIP Montreal, Canada

Dr  Jan Płachta,                   Dyrektor, PAEA, Chicago

Dr Jerzy Orkiszewski,            Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieślicki,              Dyrektor d/s Młodzieży, PAEC, San Francisco

Prof. Wojciech Z. Misiołek,     Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak,            Dyrektor, University of Waterloo, Canada

Prof. Radosław Michałowski ,  Dyrektor, University of Michigan

Dr Kazimierz Jagiełło,           Past Prezydent

Marlena Wiecko,                  Dyrektor, Polonia Technica, NY

Inż. Jacek Radzikowski         Dyrektor, Washington, DC

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. Marianna Polak                      Przewodniczący Komisji

Prof. Radosław Michałowski            Członek Komisji

 

Rada 2021-2023

2021-2023 Rada Inżynierów Ameryki Północnej

Wybrana 17 Listopada, 2021

 

Prof. Andrzej Nowak,           Prezydent 

Inż. Krzysztof Kluczewski,     Vice Prezydent - Canada,  SIP, Toronto  

Prof. Piotr Moncarz,             Vice Prezydent - USA, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Victor Kiszkiel               Vice Prezydent, Prezydent Polonia Technica, NY, USA

Inż. Marek Żywno,               Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Andrew Pawłowski,        Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Kazimierz Babiarz,         Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Mirosław Niedziński,       Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Dr Janusz Romanski,            Dyrektor, Polonia Technica, NY, USA,

Inż. Hieronim Teresiński,       Dyrektor, Past Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Janusz Majerski,            Dyrektor, SIP, Toronto, Canada

Inż. Bogusław Piltz,              Dyrektor, SIP Montreal, Canada

Dr  Jan Płachta,                   Dyrektor, PAEA, Chicago

Dr Jerzy Orkiszewski,           Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieślicki,             Dyrektor d/s Młodzieży, PAEC, San Francisco

Prof. Wojciech Z. Misiołek,    Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak,            Dyrektor, University of Waterloo, Canada

Prof. Radosław Michałowski , Dyrektor, University of Michigan

Dr Zdzisław Klim                 Dyrektor, SIP Montreal, Canada

Marlena Wiecko,                   Dyrektor, Polonia Technica, NY

Inż. Jacek Radzikowski          Dyrektor, Washington, DC

 

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. Marianna Polak                       Przewodniczący Komisji

Prof. Radosław Michałowski             Członek Komisji

 

MEMBERS

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 05